bán lẻ trên mạng xã hội

Quan tâm cho mạng xã hội là việc các đơn vị bán lẻ nên là lúc này

da-den-luc-cac-don-vi-ban-le-danh-su-quan-tam-cho-mang-xa-hoi-1

Theo số liệu từ Internet Retailer’s Social Media 500, chỉ riêng ở Mỹ, 500 nhà bán lẻ hàng đầu đã kiếm được 33 tỉ USD